Skip to content

Besiktningar

Statuskontroll

Eftersom eldstäder och skorstenar påfrestas mycket, både vid eldning och av väder och vind, kan man ibland vilja försäkra sig om att skorstenen är vid gott skick. Då kan en statuskontroll med funktionsprövning vara en bra idé. Du får då ett kvitto på att eldstadens funktion och skick, och behöver inte oroa dig för om du vågar använda den eller inte. Du kan även få reda på åtgärdsbehov i ett tidigt skede, vilket kan leda till billigare åtgärder.

Överlåtelsebesiktning

Har du köpt eller är på väg att köpa en fastighet så kan det vara av intresse att besiktiga eldstaden först. Du får då ett kvitto på vad du kan förvänta dig av eldstadens och skorstenens status. Med en överlåtelsebesiktning vet du vilka eventuella underhålls- eller reparationsåtgärder som kan behövas.

Självklart kan överlåtelsebesiktningen även vara av intresse för dig som ska sälja din fastighet.

Installationsbesiktning

Har du installerat en ny eldstad eller bytt ut din befintliga eldstad mot en annan modell så ska eldstaden/rökkanalen besiktigas innan den tas i bruk. Detta utförs av en sakkunnig besiktningsman. Jag utför installationsbesiktningar på alla typer av eldstäder och rökkanaler.

Glöm inte att ta fram samtliga monteringsanvisningar till både eldstaden och rökkanalen, samt att takskyddsanordningarna ska motsvara dagens krav vid en nyinstallation.

Har du frågor inför installationen? Hör av dig via kontaktformuläret så svarar jag på dina frågor.